• HIPP BANNER
    Universitet

    Hippologprogrammet

    Hippologprogrammen är landets enda universitetsutbildningar med renodlad hästinriktning. Huvudman för programmet är SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet. Utbildningen innehåller såväl teoretiska som praktiska moment. Programmet ger en bra grund för att arbeta professionellt med hästar, utbildning av häst och människor samt med arbetsledning och rådgivning. Läs mer ›