Privata Träningar

Här nedan finns kontaktuppgifter och information om de tränare som håller privata träningar på Ridskolan Strömsholm. Kontakta respektive tränare för mer information.

HOPPTRÄNARE
Daniel Svensson
A-tränare i hoppning, Svensk ridlärare Level III
daniel.svensson@stromsholm.com

Åsa Steninger
Svensk Ridlärare Level III
asa.steninger@stromsholm.com

Kati Ojala
Hippolog, Svensk ridlärare Level III
Träningar på onsdagar.
kati.ojala@stromsholm.com

Caroline Bohre
Hippolog, Svensk ridlärare Level II
Hoppträningar på onsdagar. Hoppgrupp fem ryttare, pris 220 SEK/ekipage.
073-924 88 96 bohre@hotmail.com

Daniel Bergqvist
B-tränare i hoppning
Tel: 070-640 61 15

Linda Nordwall
Hippolog, C-tränare i hoppning, Svensk ridlärare Level III
linda.nordwall@stromsholm.com

DRESSYRTRÄNARE
Marianne Esseen Söderberg
B-tränare i dressyr, Huvudlärare i dressyr på Ridskolan Strömsholm. Hippologstudenter i första hand.
070-325 29 26 marianne.esseen-soderberg@stromsholm.com   

Caroline Bohre
Hippolog, Svensk ridlärare Level II
Dressyrträningar på måndagar. Mindre grupp alt. två och två 275 SEK/ ekipage.
073-924 88 96 bohre@hotmail.com  

Michaela Skarfors
Hippolog, C-tränare i dressyr. Svensk ridlärare Level III
michaela.skarfors@stromsholm.com

Mats Eriksson
B-tränare i dressyr. Svensk ridlärare Level II. Grand Prix domare.
mats@stallmatseriksson.se