Välkommen till årsmöte!

Lördagen den 18 februari kl 15:00 är alla medlemmar välkomna till årsmöte på Thottska villan. Mötet avrundas med fika.

Varmt välkommen!

Nytt år, ny medlemsavgift

Året börjar gå mot sitt slut, vilket innebär att det snart är dags att betala in medlemsavgift för 2017. Avgiften är 300 kr och kan betalas in från och med december.

RS hippologstudenter som kom från Flyinge kan bli  medlemmar i SRF för återstoden av 2016 samt 2017 för 300 kronor.

Kom ihåg att du inte kan förnya din licens för 2017 innan du betalat in medlemsavgiften.

Varmt välkommen till ytterligare ett spännande år i SRF:s historia – det 100:e i ordningen!