Rapporter

PROJEKT

Hållbar och rationell hästhållning var ett projekt som finansierades av HNS. Det var Marcus Lundholm som var projektledare. Projektet var ett samarbetsprojekt mellan hästnäringens tre riksanläggningar Flyinge, Wången och Strömsholm. Vi studerade inhysning i grupp, rengöring av utemiljöer, teknik för foderhantering och IT-baserat management av hästbesättning. Läs projektrapporten här: Hållbar och rationell hästhållning Slutrapport 2012


”Kotledsskador hos svensk halvblodshäst – en pilotstudie” är ett projekt som finansierades av och genomfördes tillsammans med Agria försäkringsbolag. De hade noterat att många ridhästar i åldern 5-7 år hade problem med kotlederna. Vi gjorde en enkätstudie till hästägare för att undersöka ridning/träning, utfodring och hästhållning hos friska respektive hästar som behandlats för kotledsproblem. Läs rapporten här: Rapport av resultat från SKUT


Målrelaterade utbildningstrappa i hoppning – Vår hopplärare Erik Berggren funderade på om man kan tydliggöra elevens utveckling i hoppning genom att eleven ska klara en bestämd övning på varje nivå. När Erik slutade på RS, så tog hoppläraren Anna-Clara Pettersson vid. Så här blev resultatet: Slutrapport 2007 utbildningstrappa i hoppning. Anna-Clara presenterade också som en poster på en internationell konferens:Målrelaterad utbildningstrappa hoppning ACP2008


KONFERENSER

EWEN 2016 Dijon, Frankrike – European Workshop on Equine Nutrition I juni var forskarstuderande Linda Kjellberg på internationell konferens om utfodring av hästar. Hon presenterade själv resultat från vår hästbesiktningar i den Aktiva grupphästhållningen. I rapporten presenteras några highlights från konferensen. Läs mer: Konferensrapport EWEN 2016.

EAAP 2015 Warszawa – European Federation of Animal Science I september var Linda Kjellberg och Karin Morgan på stor internationell konferens om forskning i husdjursvetenskap. Konferensen omfattar många olika lantbruksdjur, men vi följde presentationerna om häst. Läs mer här: RAPPORT FRÅN EAAP 2015


ECSS 2015 Malmö – European College of Sport Science Vad händer inom idrottsforskningen? Gabriella Thorell och Karin Morgan har varit på internationell forskningskonferens. Läs mer om du är nyfiken:  Konferensrapport ECSS Malmö 2015.


ECSS 2014 Amsterdam – European College of Sport Science Sommaren 2014 var Gabriella Thorell RSs utsända på den internationella forskningskonferensen om idrottsvetenskap. Läs hennes rapport här: Konferensrapport Amsterdam 2014


EAAP 2007 Dublin –European Association of Animal Production Karin Morgan var på forskningskonferens och talade om Lower critical temperature for competition horses. Här är en rapport från konferensen. Rapport EAAP Dublin augusti 2007


AVA 2005 Newmarket – Association of Veterinary Anaesthetists I galoppsportens Mecka anordnades internationell forskningskonferens om hur man söver djur. Här är RSs utsända Karin Morgans rapport: Rapport från AVA


ICEEP5 1998 Utsunomiya – International Conference on Equine Exercise Physiology. Vart fjärde år äger världskonferens m träningsfysiologi på häst rum. Det är en prestigefylld konferens med många kända forskare, men även en möjlighet för forskarstuderande att presentera sina studie. Vill du veta mer? Läs rapporten! Reserapport ICEEP5 1998


POSTER

Poster är en form att presentera resultat från sitt forskningsprojekt som används vid konferenser. Här nedan hittar du några av de presentationer RS forskningsteam har gjort.

Use of blankets during recovery post exercise in riding horses – ICEEP 2010: Morgan et al_poster ICEEP 2010__A4

Is it possible to fingerprint a rider’s seat? – ICEL 2012: Morgan et al_poster ICEL7 2012 handout

Lying behaviour in horses on straw and pelleted sawdust – EAAP 2015: Kjellberg, Morgan, Ilvonen & Segander EAAP 2015

The behaviour of horses kept in loose boxes and tie stalls – ISAE 2010: Kjellberg & Rundgren ISAE 2010_handout