Forskningsprojekt

Vår FoU-verksamhet

RS har ett nära samarbete med SLU genom hippologprogrammet. Då detta är en universitetsutbildning är forskningsanknytningen en viktigt del. FoU-verksamheten på RS drivs i form av forsknings- och utvecklingsprojekt samt genom hippologstudenternas examensarbeten. Vi har även samarbete med andra lärosäten såsom Karlstad Universitet, Göteborgs universitet, Chalmers Tekniska Högskola och Malmö Högskola. FoU leds av agrD Karin Morgan, docent och adjungerad universitetslektor vid SLU. Vi har två forskarstuderande Gabriella Thorell (idrottsvetenskap) och Linda Kjellberg (hästhållning och hästars välfärd).

Hästnäringens tre riksanläggningar Wången, Flyinge och Strömsholm har en gemensam policy för FoU, som har fastställts av HNS styrelse. Policyn omfattar vision, mål, fokusområden, gemensamma strategier och kunskapsspridning. Här hittar du FoU-policyn: Gemensam FoU policy 20141010


”Framåt marsch! Ridsportens pedagogik, ledarskap och lärandemiljö – från militärutövning till en idrott för flickor

Gabriella Thorell är doktorand vid Ridskolan Strömsholm och sätter ridsproten under lupp med fokus på utvecklingen ur ett genusperspektiv – från huvudsaklig manligt militär till kvinnlig idrott och hur detta har påverkat vilken pedagogik som används. Dessutom blickar projekt framåt hur pedagogik och ledarskap behöver utvecklas till unga elevers behov oavsett kön, etnicitet, social bakgrund eller funktionsnedsättning. Hon har tre handledare till hjälp; Christian Augustsson (Karlstad universitet), Owe Stråhlman (Göteborgs universitet) och Karin Morgan (Ridskolan Strömsholm). Nationella forskarskolan i idrottsvetenskap är ett unikt samarbetsprojekt mellan universiteten i Göteborg, Karlstad, Malmö, Växjö och Stockholm och omfattar tio forskarstuderande.

Första delen av projektet (år 2011-2013) som finansierades av Stiftelsen Hästforskning har slutrapporterats. Läs mer: Framåt marsch – slutrapport


HÄSTARS VÄLFÄRD OCH BETEENDE I AKTIV GRUPPHÄSTHÅLLNING

Nuvarande doktorand, Gabriella Thorell, och hennes studier ”Framåt marsch! Ridsportens pedagogik, ledarskap och lärandemiljö – från militärutövning till en idrott för flickor” får sällskap av Linda Kjellberg, och hennes studier kring hästars välfärd och beteende i aktiv grupphästhållning.

Det var i slutet av maj som Linda Kjellberg, Ridskolan Strömsholm, antogs som forskarstuderande vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) för studier kring anläggningar för aktiv grupphästhållning. Studien syftar till att öka kunskapen om hur hästars välfärd och skötsel påverkas i inhysning med lösgående hästar i grupp, samt hästars behov av liggytor i relation till flockstruktur. Läs mer. 


SADELTRYCKSMÄTNING FÖR UTVÄRDERING AV RYTTARENS SITS OCH SADELNS PASSFORM

Projektet finansierades under tre år (år 2009-2011) av Stiftelsen Hästforskning. I projektet arbetade Lars Roepstorff, Anna Byström och Maria-Terese Engell från SLU och Annika Stalfelt och Karin Morgan från RS. Projektets syfte var utveckla metoder för att på ett objektivt sätt kunna utvärdera ryttarens sits och sadelns tillpassning med hjälp av en tryckmätande sadelunderlägg, studera hur dessa påverkar hästens rörelser och tillämpa denna kunskap inom ridundervisning samt för rehabilitering av hästar som haft ryggproblem. Det långsiktiga målet var att bidra till hästars välbefinnande och hälsa. Läs mer: Slutrapport – Sits o sadelprojektet