Elev- och studentarbeten

På denna sida läggs ut arbeten som har gjorts av RSs hippologstudenter och andra elever. De flesta arbetena är seminarieuppsatser från hippologstudenterna i åk2. Det är en litteraturstudie, där studenterna träna att läsa och sammanställa vetenskapliga internationella artiklar. Här kan du även hitta examensarbeten från hippologstudenter åk3. Då finns det en länk till SLUs databas Epsilon, där examensarbetena publiceras.