Forskning och Utveckling (FoU) på Ridskolan Strömsholm

Arbetet med forskning och utveckling är framgångsrikt och en viktig del av Ridskolan Strömsholm som riksanläggnings dagliga verksamhet. För oss är det viktigt att göra forskningsarbetet- och reslutat tillgängligt och vi har därför samlat rapporter, uppsatser och andra delar av vårt arbete här. I vänsterkanten av sidan hittar du kategorier som gör det enklare att navigera och botanisera i kunskapsbanken.

RS har ett nära samarbete med SLU genom hippologprogrammet. Då detta är en universitetsutbildning är forskningsanknytningen en viktigt del. FoU-verksamheten på RS drivs i form av forsknings- och utvecklingsprojekt samt genom hippologstudenternas examensarbeten. Vi har även samarbete med andra lärosäten såsom Karlstad Universitet, Göteborgs universitet, Chalmers Tekniska Högskola och Malmö Högskola. FoU leds av agrD Karin Morgan, docent och adjungerad universitetslektor vid SLU. Vi har två forskarstuderande Gabriella Thorell (idrottsvetenskap) och Linda Kjellberg (hästhållning och hästars välfärd).

Hästnäringens tre riksanläggningar Wången, Flyinge och Strömsholm har en gemensam policy för FoU, som har fastställts av HNS styrelse. Policyn omfattar vision, mål, fokusområden, gemensamma strategier och kunskapsspridning. Här hittar du FoU-policyn: Gemensam FoU policy 20141010


Ny artikel publicerad! 

Ridskolan Strömsholms doktorand, Gabriella Thorell har, tillsammans med sina handledare, sammanställt en ny studie som visar på ridlärarrollen i förändring – ”From giving orders to engaging in dialogue: Military norms being challenged at the Swedish riding school”. Nu är artikeln publicerad.

Läs mer>>