EnRenAnläggningSatsningen på En Ren Anläggning görs för att öka medvetenheten om vad som gäller på våra skolor och arbetsplatser; de tre Riksanläggningarna – Flyinge, Strömsholm och Wången. Att alla skall trivas i sin arbets- och skolmiljö är en självklarhet. Ingen ska behöva känna sig otrygg, utsatt för diskriminering eller på annat sätt bli negativt påverkad av hur andra beter sig.

De områden som behandlas i En Ren Anläggning är:

  • Gemenskap
  • Mobbning och diskriminering
  • Alkohol och droger
  • Kost och hälsa
  • Värderingar

Genom insatser på dessa områden kommer våra tre Riksanläggningar att kunna vara förebilder inom förebyggande friskvårds- och värderingsarbete. Samtidigt kan vi visa våra nuvarande och kommande elever, studenter och kunder att detta är områden vi ser som oerhört viktiga. En Ren Anläggning har mött oerhört positiv respons från nuvarande elever och studenter. Det finns ett genuint intresse och engagemang för att jobba med dessa frågor och man uppskattar det långsiktiga helhetsgrepp som satsningen innebär.

Läs mer om ”En ren Anläggning”, här.