Ridlärarutbildning SRL I

SRL1 banner

Utbildningen är jämförbar internationellt och underlättar för Dig som vill arbeta med ridsport utanför landet. Vid genomgången utbildning med godkänd kurs och godkänt yrkesprov (ingår i utbildningen) erhålls av Svenska Ridsportförbundet titeln SRL I (Svensk Ridlärare I)

Ann-Margret och Åsa Hästsportens Folkhögskola genomför kursen, på uppdrag av Svenska Ridsportförbundet i samverkan med Ridskolan Strömsholm. Det övergripande målet är, att en elev som gått SRL I skall ha kompetens, att med iakttagande av ett gott horsemanship, under arbetsledning, men på ett självständigt sätt, sköta hästar, anläggning och utrustning samt efter gemensam planering utbilda elever i grundläggande hästkunskap och ridning enligt SvRFs kompetensbeskrivning. Eleven ska också tillägnat sig att ridläraren skall i sin ridning, hästhantering och undervisning vara en förebild för god ridning och hästhantering.

Ansökan öppen via Hästsportens Folkhögskola

KLICKA HÄR FÖR ANSÖKAN.


Kontakt

Kursinnehåll:                  Linda Kjellberg  0220-451 15  linda.kjellberg@stromsholm.com

Kursadministration:        Susanne Ring     0220-451 02  kursadmin@stromsholm.com