Preparandkurs SRLI

beskuren stallplan

Utbildningen vänder sig till dig som har erfarenhet av undervisning på ridskola men som saknar ridlärarutbildning. Utbildningen skall förbereda dig inför ett yrkesprov för SRL I och samtidigt stärka dig i din roll som ridlärare.
imageKursen genomförs på Ridskolan Strömsholm (RS), med skolans välutbildade hästar och leds av RS välmeriterade lärare med erfarenhet av att utbilda ridlärare på alla nivåer.
Under kursen får du fortsätta träna dina färdigheter i ridning och undervisningsmetodik samt öka kunskaperna ridlära och pedagogik. Även träning av hästen från marken (arbetslongering och tömkörning) ingår. Under kursens gång får du tips och råd om vad du behöver träna på för att kunna avlägga yrkesprov för SRL 1. För mer information om kursen, se Hästsportens Folkhögskola.


Behörighetskrav (intyg ska bifogas ansökan till varje behörighetskrav)
1) Genomgången gymnasieutbildning eller motsvarande kompetens.
2) Diplomerad hästskötare. (Ev avsteg kan göras om yrkesprov inte är klart men är inplanerat under tidsperioden för kursen).
3) Stor erfarenhet av att hålla lektioner på ridskola.
4) Färdighet i dressyr/hoppning lägst LB dressyr och 1.00–1.10 hoppning (Intyg krävs av ridlärare med lägst SRL1-behörighet eller tränare med lägst C-tränare examen).

Sökande som har genomgått SvRFs ridledarutbildning eller motsvarande har förtur.


fd7a2cb41ec0c80a7b9fcddd29252975Antagning och ansökan
Vid fler sökande än antal platser prioriteras de med ridledarutbildning samt lång erfarenhet av undervisning på ridskola. Inget antagningsprov görs men 2-4 reserver erbjuds plats till del 1.

Efter det att ansökningstiden är avslutad skickas information ut om du är antagen eller ej.
 Ansök här.


Kontakt
Kursinnehåll: Agneta Aronsson 070-312 28 67 agneta.aronsson@stromsholm.com
Kursadministration: Susanne Ring 0220-451 02 kursadmin@stromsholm.com

Hästsportens Folkhögskolas hemsida.