Kuskutbildning i Brukshästkörning

_RS_0040

Skogsbruk, gräsklippning, turism och anläggningsskötsel. Användningsområdena för körning med häst är många och fördelarna flera. Genom att studera på RS Kuskutbildning i Brukskörning öppnas dörrar för dig att i framtiden arbeta med eller starta eget företag inom brukskörning.

_RS_0004Ger månsidiga entreprenörer
I utbildningen ges förutom kurser i körning och hästrelaterade ämnen också kunskap i eget företagande och entreprenörskap. Utbildningens målsättning är att de studerande efter avslutad utbildning skall kunna verka som självständiga hästentreprenörer och utföra olika typer av köruppdrag inom såväl skogsbruk och jordbruk som park- och anläggningsskötsel, turismnäringen och evenemang.Flera kommuner och landsting har fått upp ögonen för möjligheterna med att släppa in brukshästarna med sina kuskar i samhället. I Malmö finns exempel på sophämtning med häst, vilket inte bara främjar den sociala samvaron i stadsdelen utan också värnar om miljön.

Nästa stock mot griplastaren. Kuskutbildningens ena lärare, Elisabet Olofsson, supportrar och hjälper till att hitta bästa körväg.Samverkan med arbetslivet och omvärlden
Under utbildningen läser alla elever LIA (Lärande I Arbete) där de under 6 veckor finns på plats hos företag eller organisationer med tydlig koppling till brukshästkörning. LIA-perioden och handledarna på platsen är viktiga delar för eleverna. Det skapar en naturlig kontakt med arbetslivet och ger dem en bild av vad som kan vänta dem efter examensdagen. Den vardagliga undervisningen sker på Ridskolan Strömsholm och Utnäslöt. Där finns brukshästarnas stall, hagar och tillgång till både lösdrift och ridhus. Inte minst också närhet till skogen. I den vardagliga undervisningen är uppdragen ifrån omvärlden och aktörer runt Strömsholm många. Gräsklippning på flera av Statens Fastighetsverk grönområden på Strömsholm, gallring av granplantering i Säby och förberedelser av unghingstar inför hingstpremiering åt dess hästägare är ett annat exempel. Läs mer om granplanteringen på Säby, här.

DSC_0321[1]Hästar av flera olika raser
På utbildningen finns välutbildade skolhästar, anpassade för utbildningens olika moment. Hästarnas ålder varierar, och likaså raserna där du hittar: Ardenner, Nordsvensk, Fjording, Gotlandsruss, samt ett halvblod, just nu under utbildning. Hälften av hästarna ägs av ackordshäststiftelsen och hälften är inköpta av de olika rasföreningarna i samarbetsorganisationen BRUNTE och skänkta till Strömsholm.

 


Övergripande innehåll
-Yrkesmässig körning av brukshästar
– Yrkesmässig körning, LIA
– Körhästens utbildning
– Hästturism
– Hästkunskap för egenföretagare
– Företagsekonomi för hästentreprenörer
– Anläggningsvård, underhåll och hantverk
– Pedagogik och Ledarskap

Behörighetskrav
1. Grundläggande behörighet för utbildningar på yrkeshögskola. Läs mer om YH:s grundläggande behörighet, här.

2. Kunskaper motsvarande gymnasiekurserna hästkunskap 1 och 2 och ridning och körning lägst betyget E.


 

Kuskbilder-024-610x405Urval
Antagningsprov och betyg. Antagningsproven innehåller olika moment för att visa den sökandes praktiska förkunskaper och förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Om flera sökande skulle ha samma förkunskaper och efter antagningsprovet bedömas ha samma förutsättningar rangordnas de sökande efter sina gymnasiebetyg.

 


 

DSC_1140Övrig kursinformation
Utbildningen är en Yrkeshögskoleutbildning som omfattar 200 YH poäng och leder till yrkeshögskoleexamen.
Kurstid: Två terminer 40 veckor.
Utbildningen är avgiftsfri. Studenterna tillhandahåller själva kurslitteratur. Möjlighet finns att låna skyddsutrustning. Utbildningen är studiemedelsberättigad, kontakta CSN för mer information.

 

 


 

DSC_8465Ansökan
Ansökan sker på särskild blankett.
Sista ansökningsdag 15 april.
Blankett kan rekvireras från tele 0220-451 02 eller hämtas hem som ett pdf-dokument nedan.
Ansökningsblankett Kuskutbildning

 


 

Kontakt / frågor
ny personal samt tårta från markan 086

Utbildningsansvarig och lärare i körning – Elisabet Olofsson, 070-247 65 62
elisabet.olofsson@stromsholm.com

 

 

 

susanne senasteKursadministratör – Susanne Ring 0220-451 02
susanne.ring@stromsholm.com

 

 

 


Relaterade artiklar/länkar

Tidigare kuskelev med centrala Stockholm som arbetsplats
Elvira och Matildas Kuskblogg
Tidigare kuskelev, Lee Åkesdotter, klipper gräset på uppdrag av Gävle kommun.
Skolmästerskap i brukskörning på RS
BRUkshästorgaNisationerna SamarbetskommiTE

YouTube Preview Image