Hovslagarutbildning

shutterstock_256655395 - Kopia

Nästa utbildningsomgång startar i augusti 2017. Ansökan är öppen från och med den 15 februari och stänger den 15 april 2017.

Hovslagarutbildningen ingår i Yrkeshögskolan och är en kostnadsfri, studiestödsberättigad utbildning. Utbildningen är 120 veckor lång (600 YH-poäng) och leder till Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen. Utbildningen ges på Flyinge, Wången och Strömsholm och är godkänd av Jordbruksverket, Svenska Hovslagareföreningen, SHF (Svenska Hovslagareföreningen) och EFFA (European Federation of Farriers Association)

Utbildningens mål

Utbildningens övergripande mål är att man efter genomgången och godkänd hovslagarutbildning skall ha tillräckliga praktiska och teoretiska kunskaper för att verka yrkesmässigt som hovslagare. På Strömsholm fokuserar vi mycket på den enskilda hästens förutsättningar och exteriör och skor för en hög hållbarhet och prestation.

Som hovslagare behöver man förutom färdigheter i att bedöma hovvårdsstatus samt praktiskt verka och sko olika typer av hästar även omfattande kunskaper om hästen som biologisk varelse och förmåga att hantera och läsa av dess beteende. I företagandekursen får du arbeta fram din egen affärsidé och insikt i alla praktiska detaljer som ingår i ett framgångsrikt företagande. Utbildningen genomsyras av hästen i fokus och vi har högt ställda krav vad gäller etik, moral och ansvar. Utbildningen omfattar förutom föreläsningar och praktiska övningar även praktik och egen möjlighet för fördjupning i ett eget valt område.

Utbildningen delas upp i olika perioder – antingen skolförlagda eller som praktik i form av Lärande I Arbete, LIA, där den studerande följer en utbildad yrkesverksam hovslagare i dennes dagliga arbete för att utveckla den kombination av kompetens och helhetssyn som krävs för att självständigt kunna verka i arbetslivet. Denna del av utbildningen kan göras var som helst i Sverige.

Utbildningen är studiemedelsberättigad, kontakta CSN för mer information.
shutterstock_244253947 - Kopia

På Strömsholm får du vara med och sko de hästar som vistas på anläggningen, allt från unghästar och skolhästar till tävlingshästar och brukshästar. Lärarna på utbildningen är välmeriterade och har en bred och varierad erfarenhet från både ridsport, trav och klinikverksamhet. Vi värnar om en god social miljö och arbetar mycket på integration mellan årskurserna och med övrig verksamhet på Ridskolan Strömsholm. Som student har du närhet till flera evenemang på hemmaplan, att arbeta nära tävlingsveterinären kan vara en av skoluppgifterna.

Med godkänd utbildning kan eleven, efter genomförd tilläggsutbildning, ansöka hos Jordbruksverket om att bli av Jordbruksverket Godkänd hovslagare. För mer info se Jordbruksverkets hemsida. 

Nedanstående kurser ingår i utbildningen (totalt 600p):

 • Hästkunskap (35p)
 • Arbetsmiljö och hälsa (25p)
 • Grundkurs hovvård 1 (5p)
 • Grundkurs hovvård 2 (40p)
 • Grundkurs hovvård 3 (60p)
 • Fördjupningskurs hovvård (45p)
 • Företagande (25p)
 • Hovsjukdomar och hovreparationer (40p)
 • LIA Hovslageri 1 (50p)
 • LIA Hovslageri 2 (50p)
 • LIA Hovslageri 3 (50p)
 • Examensarbete hovslageri (15p)
 • Fysiologisk skoning (80p)
 • Föl och unghästar (30p)
 • Korrigering och balansering (40p)
 • Smittskydd och lagstiftning (10p)
Ansökan

Nästa utbildningsomgång startar i augusti 2017. Ansökan är öppen från och med den 15 mars och stänger den 17 april 2016.

KLICKA HÄR FÖR ATT ANSÖKA

 • grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier.
 • dokumenterat gedigen erfarenhet av hästhantering.
 • minst en månaders praktik med yrkesverksam hovslagare.

I din ansökan skall följande finnas med:

 • Kopia på betyg från gymnasieskola.
 • Intyg från yrkesverksam ridlärare/tränare eller annan person som bedriver hästverksamhet som styrker att du kan hantera hästar på ett säkert sätt.
 • Intyg från yrkesverksam hovslagare som styrker den sökandes praktiktid hos hovslagare, samt att den sökande har färdigheter motsvarande tappskokompetens.
  Du hittar blanketten här: INTYG-hovpraktik
 • Intyg hästerfarenhet.
  Du hittar blanketten här: INTYG-hästerfarenhet
 • Bifoga också ditt val av utbildningsort (Wången, Flyinge eller Ridskolan Strömsholm): Val av önskad utbildningsort.
ANTAGNINGSPROV
Sker i mitten av maj på Wången, Flyinge.
9 maj 2017 på Ridskolan Strömsholm

Vid många sökande kallas de sökande som har längst praktikperiod hos hovslagare. Antagningsprovet består av flera delar:

Intervju

Kommunikation- och analysförmåga bedöms.

Praktiskt prov – hantverk

Förmåga att hantera verktyg, uppfatta skoformer, hovmodeller, likformighet – olikformighet, planhet, skevhet bedöms.

 1. Kallriktning omformning och plana sko
 2. Riktning av traktarm
Hästhantering

Vid provet i hästhantering bedöms den sökandes förmåga att hantera, kommunicera och avläsa hästen.

 1. Gå in till häst, anlägga grimma, binda upp häst
 2. Beskrivning av hästens exteriör och temperament
 3. Lyfta ett framben respektive bakben. Stå i lämplig arbetsställning för skoning/hovvård.
 4. Tränsa, leda och efter anvisningar visa häst vid hand

FÖR MER INFORMATION:

Ridskolan Strömsholm:Utbildningsledare, Marita Lindberg, 0220-451 01,+46 (0)70 – 694 80 40

Flyinge: Skoladministration Lovisa.Broms, 046-649 12 eller Programansvarig Anders Malmberg, 046- 649 49

Wången: Programansvarig vuxenutbildningar Malinda Alriksson, 0640-174 18,      070 661 74 30

VAD ÄR YRKESHÖGSKOLA?

 • En utbildningsform på eftergymnasial nivå
 • Skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet
 • Teori varvas med praktik – innehåller LIA (Lärande i arbete) på en arbetsplats
 • Avgiftsfria utbildningar som berättigar till studiemedel från CSN
 • Läs gärna mer på Myndigheten för yrkeshögskolan

Lärarna vid Hovslagarutbildningen på Strömsholm.


Relaterade artiklar
”Klassrum även utanför Strömsholm”
”Ny på jobbet” med Robert Nilsson, tidigare Hovslagarelev vid RS. (ATL)
YouTube Preview Image