Hovslagare – tilläggsutbildning

HOVtub banner

Tilläggsutbildningen är en vidareutbildning för yrkesverksamma hovslagare inom såväl trav- som ridsporten. Utbildningens upplägg är baserat på att du som yrkesverksam hovslagare ska kombinera det egna företagandet med kompetensutveckling.

Studietakten är 75% fördelat på ett år. Stora delar av utbildningen genomförs på distans med skolförlagda träffar fördelade över läsåret. De skolförlagda träffarna genomförs dels vid Ridskolans Strömsholms Hovslageri men även på andra platser för att inkludera alla utbildningsområden och sporter på bästa sätt.

Inom utbildningen används hästar från bland annat rid-, trav- och islandshästsporten men även från andra användningsområden beroende på klassens behov och önskemål. Hovslagare, veterinärer, ryttare och kuskar arbetar tillsammans under året för ett optimalt kunskapsutbyte.

Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen, samt möjlighet att bli, av Jordbruksverket, godkänd hovslagare.

Tilläggsutbildningen ges på riksanläggningarna Strömsholm, Wången och Flyinge.


Utbildningens innehåll

En ändamålsenlig dvs fysiologisk skoning ligger till grund för hela tilläggsutbildningens innehåll. Utbildningens olika kurser bygger i sin tur på tillämpandet av fysiologisk skoning, där hästens anatomi, fysiologi, hälsa samt sporternas specifika krav står i fokus.

Kurser:
– Fysiologisk skoning Den fysiologiska skoningen baseras på en god dialog, tolkning av information och förmågan att utföra en för hästens hälsa och prestation ändamålsenlig skoning.
– Korrigering och balansering Fördjupade kunskaper i korrigering och balansering för ökad hållbarhet och prestation. – Hovsjukdomar och hovreparationer Kunskaperna i anatomi och fysiologi ligger till grund för att kunna förstå orsak och verkan när vi åtgärdar förekommande skador och sjukdomar.
– Föl och unghästar Den unga hästens utveckling och möjligheterna att hjälpa hästen vid ev felställningar.
– Smittskydd och lagstiftning Förutom smittskydd och lagstiftning ingår även journal- och intygsskrivning samt sederingens och bedövningens verkan på hästen.


Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om:
– Faktorer som påverkar utförandet av hovvård
– Nedre benets anatomi, fysiologi, biomekanik och exteriör samt dessa och andra faktorers betydelse för hästens rörelse och beslagets fysiologiska utförande
– Belastningsförhållanden, felställningar och korrigering i förhållande till underlag och användningsområde
– Hovsjukdomar avseende orsak, symtom, diagnos, behandling och prognos och lämpliga sjukbeslag
– Ortopedi och ortopediska beslags terapeutiska verkan
– Hovreparationer
– Utvecklingen från föl till vuxen avseende hovar och benställning
– Fölortopedi
– Smittskydd
– Behörighetslagstiftning och djurskyddslagstiftning

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:
– Analysera de faktorer som påverkar utförandet av hovvård
– Tillverka individuellt anpassade beslag
– Självständigt och i samråd med veterinär åtgärda vanliga hovsjukdomar
– Tillverka och anpassa sjukbeslag och ortopediska beslag
– Reparera hovsprickor, hålväggar och andra defekter i hornkapseln
– Göra korrekta åtgärder för att korrigera felaktiga benställningar hos föl och unghästar
– Föra journal i enlighet med behörighetslagstiftningen

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:
– Analysera sitt eget arbete och förmedla detta i tal och skrift
– Kunna arbeta efter vetenskap och beprövad erfarenhet
– Efter samrådan med veterinär självständigt åtgärda olika hovsjukdomar och ortopediska tillstånd samt tillverka härvid lämpliga beslag


 

Innan Tilläggsutbildningen var min känsla att jag med min långa erfarenhet redan kunde mitt jobb ganska bra. Men, tack vare Tilläggsutbildningen på Strömsholm har jag genom diskussioner med lärare, veterinärer och kollegor fått fördjupad detaljkunskap och utvecklat mitt arbete. Det har stärkt mig i min yrkesroll och kontakten med veterinärer och mina kunder.

– Patrick Hedqvist, studerande vid TUB och hovslagare
åt bland annat Stig H Johansson och Tinne Vilhelmson-Silfvén.


Behörighet och ansökan

För att kunna söka till utbildningen krävs att du har:  
– Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan
– Godkänd examen från en av Jordbruksverket godkänd grundutbildning till hovslagare, alternativt likvärdig utbildning/kompetens
– Minst två års yrkeserfarenhet som hovslagare efter genomgången grundutbildning till hovslagare

I din ansökan ska följande finnas medIntyg yrkesverksamhet som hovslagare: 
– Intyg som styrker näringsverksamhet (ex. kopia på F-skattsedel) alternativt anställningsintyg från arbetsgivare
– Betyg från gymnasiet
– Examinationsbevis eller betyg från av Jordbruksverket godkänd grundutbildning till hovslagare, eller annan likvärdig utbildning
– Personligt brev

Sista ansökningsdag är den 30 september.

ANSÖK HÄR>>


Kontakt

Hör av dig till oss om du har funderingar, vi svarar gärna på dina frågor: 
Ridskolan Strömsholm: Marita Lindberg marita.lindberg@stromsholm.com tel: 0220-451 01, 070-694 80 40.

Wången: Malinda Alriksson 0640-174 30, 070-661 74 30, malinda.alriksson@wangen.se Flyinge (ansökan) : Hanna Sassner 046-649 55, hanna.sassner@flyinge.se eller Lovisa Broms 046-649 12, lovisa.broms@flyinge.se


Vad är YH?

– En utbildningsform på eftergymnasial nivå
– Skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet
– Teori varvas med praktik – innehåller LIA (Lärande i arbete) på en arbetsplats
– Avgiftsfria utbildningar som berättigar till studiemedel från CSN * Läs gärna mer på Myndigheten för yrkeshögskolan

YouTube Preview Image