Hippologprogrammet

HIPP BANNER

Hippologprogrammen är landets enda universitetsutbildningar med renodlad hästinriktning. Huvudman för programmet är SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet. Utbildningen innehåller såväl teoretiska som praktiska moment. Programmet ger en bra grund för att arbeta professionellt med hästar, utbildning av häst och människor samt med arbetsledning och rådgivning.
Nästa utbildningsomgång startar i augusti 2017. Ansökan är öppen från och med den 15 mars och stänger den 18 april 2017.

_L1_0686En treårig utbildning
Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment i ungefär lika stor omfattning. Oavsett inriktning ger utbildningen mycket goda grunder i hästens biologi och handhavande. Studenten får möjlighet att träna samspelet människa/häst och utvecklas som ryttare eller kusk genom att hästhantering, ridning och körning dagligen finns på schemat. På riksanläggningarna finns alla de hästar som behövs i utbildningen. Utbildningarna är breda och djupa med analys och värdering inom hästens och hästhållningens områden och har som målsättning att förbereda för professionellt arbete inom hästnäringen. Studenten får utveckla sin förmåga till vetenskapligt tänkande och informationsutbyte. Utbildningarna ger insikter i hästens roll i samhället och ger goda möjligheter till kontakter inom branschen.

flyinge prova på dagFörsta året
Första årets teoretiska delar ger dig ingående kunskaper om hästens byggnad och funktion, dess skötsel och utfodring – både som frisk och sjuk – ung och gammal, dess närmiljö samt grunder i pedagogik. Ditt första år innehåller också studier av praktisk karaktär som du ägnar åt hästarna, både med ridning, körning, unghäst, träning av travhäst och häst- och anläggningsvård, beroende på vilken inriktning du valt. Läser du ridhästinriktningen är du ditt första år på Flyinge medan du som studerar travhäst eller islandshäst är på Wången.


 

DSC_1172Andra året

I årskurs två fördjupar du dig inom företagande och pedagogik/ledarskap på ridhäst- och islandshästinriktningen medan du på travhästinriktningen är mer fokuserad på hästens friskvård. Som ridhäst- och islandshäststudent innehåller årskurs två dessutom ridkonst. Studerar du på travhästinriktningen utvecklar du, utöver friskvård, ditt kunnande inom sport, företagande och ledarskap. På alla tre inriktningar har du verksamhetsförlagd utbildning där du får möjlighet att vara en del av en verksamhet och känna på arbetslivet. År två läser ridhästinriktningen på Ridskolan Strömsholm medan travhäst- och islanshäststudenterna är kvar på Wången.


 

DSC_7987Tredje året

Sista året har du själv möjlighet att spetsa din utbildning för att förbereda dig för det yrke du tänkt dig inom branschen. På ridhästinriktningen väljer du mellan kursblocken ridlärare/ridpedagogik och hästutbildning. Inom islandshästinriktningen läser du kurser i didaktik samt ridkonst och hästhantering. Travhästinriktningen läser kurser inom hantering, träning och sport samt hästens friskvård och uppträning.

Utöver ovanstående kurser skriver du ett examensarbete inom hippologi där du själv väljer vilket område du vill studera och du läser också företagsekonomi. Det finns även en kurs i verksamhetsförlagd utbildning där du får komma ut i verkligheten och känna på arbetslivet samt knyta kontakter inom näringen. Ridhästinriktningen går under åk tre på Strömsholm medan trav- och islandshästinriktningen är kvar på Wången.


 

Karin2Examensarbeten
Hippologstudenterna skriver under sitt tredje år examensarbeten. Studenten väljer själv vilket ämne han/hon vill fördjupa sig inom, ämnet ska dock godkännas inom något av de ämnen som ges på utbildningen. I arbetet handleds studenten av lärare på Riksanläggningarna eller SLU med specialistkunskap inom området. Till och med år 2007 har ca 330 arbeten skrivits av hippologstudenterna. Här hittar du dessa.


 

Lektion vita_beskurenAnställningsbarhet
Studier visar att få hippologer är idag arbetslösa. SLU genomför alumnienkäter, där den senaste visar att de allra flesta är kvar i branschen och de vanligaste yrkena är ridlärare, egen företagare, utbildning av hästar eller inom hästsportens organisationer.

– Sedan hippologutbildningen startade 1994 har SLU tillsammans med Flyinge, Strömsholm och Wången utbildat närmare 500 hippologer. Åtta av tio är kvar inom hästnäringen, i första hand som ridlärare men också som naturbrukslärare, hästutbildare, stallchefer, rådgivare mm inom rid-, trav- och galoppsport, säger Göran Dalin som inom SLU förestår Hippologutbildningen.


 

Janne o Kyra 3Professorer
SLU´s adjungerande professorer i ridkonst, Kyra Kyrklund och Jan Jönsson samt Lars Roepstorff, professor i hästens funktionella anatomi arbetar med ridkonsten som ämne, vilket givetvis involverar studenterna som går Hippologprogrammet.

 

 


Relaterade länkar


Kontakt
RS personal-61Linda Nordwall
Utbildningsansvarig Hippologporgrammet på Ridskolan Strömsholm
070-658 38 28
linda.nordwall@stromsholm.com

 

 

Mia Hansson 
SLU, Hippologenheten
018-672117
mia.hansson@slu.se
Box 7046 750 07 Uppsala

Övriga lärare vid Hippologprogrammet, klicka här.