Studera till ridlärare, du också!

KopiaDaniel Svensson4 151006 RT_WEBB

Hos oss på Ridskolan Strömsholm kan du både starta och utveckla din ridlärarkarriär. Genom utbildningar och kurser arrangerade av Hästsportens Folkhögskola finns goda möjligheter att börja på den nivå där du är. 

Preparandkurs SRLI

Utbildningen vänder sig till dig som har erfarenhet av undervisning på ridskola men som saknar ridlärarutbildning. Utbildningen skall förbereda dig inför ett yrkesprov för SRL I och samtidigt stärka dig i din roll som ridlärare.

Läs mer>>

Ridlärarutbildning SRLI

Det övergripande målet är, att en elev som gått SRL I skall ha kompetens, att med iakttagande av ett gott horsemanship, under arbetsledning, men på ett självständigt sätt, sköta hästar, anläggning och utrustning samt efter gemensam planering utbilda elever i grundläggande hästkunskap och ridning enligt SvRFs kompetensbeskrivning. Eleven ska också tillägnat sig att ridläraren skall i sin ridning, hästhantering och undervisning vara en förebild för god ridning och hästhantering.

Läs mer>>

Ridlärarutbildning SRL II

Det övergripande målet är att elev som genomgått SRL II skall ha kompetens att med iakttagande av ett gott horsemanship, under arbetsledning men på ett självständigt sätt, sköta ridskolehästar, anläggning och utrustning, utbilda ridskolehästarna samt utbilda ridskolans elever i hästkunskap och ridning enligt kompetensbeskrivning. Eleven ska också tillägnat sig att ridläraren skall i sin ridning, hästhantering och undervisning vara en förebild för god ridning och hästhantering.

Nytt från och med 2016 är att man vid godkänd kurs har möjlighet att tillgodoräkna teoridelen även till C-tränarutbildningen. Det innebär att den som avser utbilda sig till C-tränare kan validera teorin från SRL II och endast behöver den praktiska delen på C-tränarutbildningen.

Ridlärarutbildning SRL II>>

Preparandkurs och fortbildning SRLII-III
Denna kurs vänder sig främst till dig som är SRL I resp SRL II och vill förbereda dig inför ett yrkesprov till SRL II resp SRL III men även diplomerade ridlärare som önskar
fortbildning/inspiration är välkomna att söka.

Preparandkurs och fortbildning SRLII-III>>

Distanskurs Hästkunskap – hästskötare

Kursen vänder sig till dig som vill förnya och bygga på dina teoretiska hästkunskaper, i första hand yrkesverksamma inom hästnäringen som önskar förbereda sig inför yrkesprov för hästskötare.

Kursen är förberedande för yrkesprov hästskötare och ger vissa teoretiska moment samt praktiska förevisningar som ingår i detta.

Läs mer>>

Distanskurs i Hästkunskap – level II

Kursen vänder sig till dig som vill förnya och bygga på dina teoretiska hästkunskaper inom foder och hälso-sjukvård för häst.

Kursen ger vissa teoretiska moment samt praktiska förevisningar som förbereder inför yrkesprov för SRL II.

Distanskurs Hästkunskap – level II>>

Distanskurs Pedagogik och ridskoleadministration

Kursen vänder sig i första hand till verksamma ridlärare
a) inom ridsport, som vill fortbilda sig eller avlägga yrkesprov för ridlärare SRL II.
b) inom galoppsport, som utbildar sig till galoppinstruktör.
c) för islandshäst, som utbildar sig till ridinstruktör för islandshäst.

Distanskurs Pedagogik och ridskoleadministration>>