Vägbeskrivning

Från Västerås: Från E18 så svänger du av Kolbäck västra, väg 252. Efter 8 km kommer Strömsholm på högersida. För parkering tävling/träning med hästsläp – Sväng in Herrskogen och följ skyltar till Hästsjukhuset och parkera vid Tågbanan (utomhusridbana). För besök personbil – sväng in Stallbacken och parkera på Markanplan.

Från Eskilstuna: Från E20 så svänger du av mot Västerås väg 56 (avfart 129). Efter 11 km svänger ni vänster mot Strömsholm väg 252. Strömsholm kommer på vänster sida efter ca 5 km. För parkering tävling/träning med hästsläp – Sväng in Herrskogen och följ skyltar till Hästsjukhuset och parkera vid Tågbanan (utomhusridbana). För besök personbil – sväng in Stallbacken och parkera på Markanplan.

Från Katrineholm: Kör mot E20. När ni kommer till E20 kör mot Eskilstuna i 16 km därefter därefter svänger ni av mot västerås, väg 56. Efter 11 km svänger ni vänster mot Strömsholm väg 252. Strömsholm kommer på vänster sida efter ca 5 km. För parkering tävling/träning med hästsläp – Sväng in Herrskogen och följ skyltar till Hästsjukhuset och parkera vid Tågbanan (utomhusridbana). För besök personbil – sväng in Stallbacken och parkera på Markanplan.

Från Örebro: Från E18 svänger du av Kolbäck västra, väg 252. Efter 8 km kommer Strömsholm på högersida. För parkering tävling/träning med hästsläp – Sväng in Herrskogen och följ skyltar till Hästsjukhuset och parkera vid Tågbanan (utomhusridbana). För besök personbil – sväng in Stallbacken och parkera på Markanplan.

GPS koordinater Tågbanan/Uppställning vid tävling och träning
Lat: N 59º 31′ 12.49″
Long: E 16º 15′ 0.72″

GPS koordinater Markanplan/Stallplan
Lat: N 59º 31′ 17.8″
Long: E 16º 15′ 12.36″

Infart till Ridskolan Strömsholm och Strömsholms Djursjukhus
För att minska trafiken och öka säkerheten har Ridskolan och Djursjukhuset är infart för 
er som kommer med trailer till tävling och träning via Herrskogen/Djursjukhus därefter skylt Djursjukhus.. All i och ur lastning skall ske vid Tågbanan intill Djursjukhuset. Det går alltså inte att använda infarten över Markanplan då den är avstängd med bommar vid det ”gamla” hästsjukhuset.

Karta över Strömsholmsområdet .