Historia

Thottska Villan har sedan uppförandet 1770 varit bostad för de chefer som genom tiderna ansvarat för kungliga stuteriet, senare hingstdepån och även statliga ridskolan. Chefsvillan som den också har kallats, fick sitt definitiva namn efter den siste chefen för hingstdepån, ryttmästare Clas Thott, som bodde här fram 1953.

Strömsholms Slott uppfördes i sitt nuvarande utseende redan på 1600-talet. Men slottet och dess hästkultur hade redan då existerat på Strömsholm i dryga 100 år. På en holme i den strida Kolbäcksån lät Gustav Vasa uppföra en borg. Mölnetorp hette detta område i början av 1500-talet då Gustav Vasa ärvde marken och ändrade namnet till Strömsholm. Vasaborgen revs emellertid till stora delar vid slutet av 1660-talet på initativ av riksänkedrottning Hedvig Eleonora.

Strömsholm har aldrig fungerat som ett kungligt hem utan kom att bli ett slags reseslott. Med sin vackra natur och med närheten och sjövägen till Stockholm var Strömsholm ett ofta besökt kungaslott.

Idag associeras Strömsholm oftast med hästar, utbildning och ridsport. Hästarna kom hit redan under Gustav Vasas tid, och Strömsholm blev Sveriges första stuteri. Sedan dess har traditionen att utbilda hästar och ryttare levt kvar på Strömsholm och många av Sveriges främsta ryttare har utbildats här.

Karl XII red redan som barn omkring på både inbillade och riktiga hästar i de vackra alléerna i Strömsholm. D K Ehrenstrahl har mästerligt avbildat Karl XI vackra hästar från Strömsholm och många av tavlorna hänger i rikssalen på slottet. Från 1868 till 1968 utgjorde Strömsholm säte för arméns ridskola och utbildade därmed Sveriges officerare. Idag är Strömsholm återigen ett ridsport och utbildningscenter med verksamheter och utbildningar för alla som vill utvecklas som tävlingsryttare eller yrkesutbilda sig inom hästnäringen.

Kommentera